Duurzaamheid

Een concrete balans tussen mens en milieu

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de ontwikkeling van vastgoed. Een breed thema, met tal van aspecten en deelaspecten, op het gebied van welzijn en gezondheid, energie, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, mobiliteit en materialen. 

Iedereen ziet duurzaamheid vanuit een eigen perspectief. En heeft eigen voorkeuren en eisen. Overheden stellen regels, op Europees, landelijk en decentraal niveau. Bij dit alles moet vastgoed ook betaalbaar en bereikbaar blijven. Keuzes zijn daarom nodig.

Duurzaamheidskader

Mecus stelt de mens centraal en heeft de ambitie om zo veel mogelijk balans te creëren met het milieu. Daarom heeft Mecus een duurzaamheidskader ontwikkeld dat bij elk project wordt ingezet. 

Dit kader maakt het thema duurzaamheid concreet, met duidelijke ambities, maatregelen en indicatoren. Het zorgt voor heldere keuzes en balans in de uiteenlopende voorkeuren, eisen en mogelijkheden. In lijn met de vele regels en wetgeving.

Per project beoordelen we:

Wat is mogelijk?

Welke kansen liggen er door de specifieke eigenschappen van het project zelf, de omgeving en de combinatie van beiden?

Wat is wenselijk?

Wat zijn de duurzaamheidsambities van de stakeholders op het gebied van welzijn, energie, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, mobiliteit en materialen?

Wat is uitvoerbaar?

(Hoe) zijn de ambities technisch te realiseren binnen dit project?

Wat is haalbaar?

Wat is er financieel mogelijk en zijn er barrières door wet- en regelgeving?

Wat is inpasbaar?

(Hoe) kunnen we de gewenste duurzaamheidmaatregelen praktisch uitvoeren binnen dit project, als we rekening houden met onder andere ruimte en tijd?

Download onze duurzaamheidsvisie

Het duurzaamheidskader van Mecus zorgt dat het thema duurzaamheid praktisch toepasbaar en uitvoerbaar wordt in onze projecten. En dat de gekozen duurzaamheidsmaatregelen breed worden gedragen.  

Laten we je plan waarmaken

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een kennismaking.