Wonen in het Wapen

Bemmel

Al meer dan 20 jaar is de voormalige feestzaal van Het Wapen van Bemmel, gelegen aan de Loostraat in Bemmel, niet meer als zodanig in gebruik. Mecus Planontwikkeling heeft eind 2019 een schetsplan voorgesteld, waaraan de gemeente medewerking wil verlenen.

Het ontwerp bestemmingsplan is door het College vastgesteld. Hierop is echter een beroepschrift ingediend. Door de Raad van State is het verzoek om schorsing van het bestemmingsplan voor het Wapen van Bemmel afgewezen. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking is getreden en de gemeente de vergunning kan verlenen. Deze vergunning is inmiddels aangevraagd.

Aangezien een eventuele bezwaarprocedure invloed kan hebben op de planning van de start van de bouw, zullen we niet eerder in verkoop gaan dan wanneer er zekerheid is over de vergunning. Naar verwachting kunnen we op zijn vroegst medio november 2022 starten met de verkoop.

Ook zo’n plan ?

Ontdek wat Mecus voor jou, jouw plannen en de mensen achter jouw plan kan betekenen. Laten we eens, onder het genot van een kopje koffie, jouw plannen bespreken!