Transformatie Dorpsstraat Gendt

Van leegstaand partycentrum naar betaalbare woningen

Café-restaurant en voormalige feestzaal Im Weissen Rössl in Gendt stond al geruime tijd leeg. Om er nieuw leven in te blazen schakelden de eigenaren Mecus in voor advies over herontwikkeling. Uiteindelijk kozen ze ervoor om het project in een 50/50-partnerschap te ontwikkelen.

Im Weissen Rössl

Café-restaurant en feestzaal Im Weissen Rössl aan de Dorpstraat in Gendt stond al jaren leeg. Het gebouw werd in 1908 gebouwd en heeft in de vorige eeuw verschillende functies gehad. In de loop der jaren gaf het een treurige, rommelige indruk aan het dorp. Daarom wilden de eigenaren er nieuw leven in blazen. In 2021 werd hiervoor tweemaal een plan ingediend bij de gemeente Lingewaard. Deze plannen bleken echter niet haalbaar en daarom schakelden de eigenaren Mecus in voor advies over herontwikkeling. Uiteindelijk kozen beide partijen ervoor om het ontwikkelproces voort te zetten met een 50/50-partnerschap.

Nieuw plan

Mecus optimaliseerde het oorspronkelijke plan om aan de behoeften van de gemeente te voldoen. Projectontwikkelaar Jesse Wellink vertelt: “De gemeente stelde betaalbaar wonen als prioriteit. Het nieuwe plan omvat daarom een appartementencomplex met twaalf appartementen, waarvan negen in het betaalbare segment, en een blok met betaalbare beneden- en bovenwoningen. Met deze diversiteit aan woningtypen maken we het project toegankelijk voor een brede doelgroep.”

Nieuwe Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Mecus heeft met de gemeente Lingewaard afgesproken om het vergunningstraject als pilotproject conform de nieuwe wetgeving voor te bereiden. Alsof de nieuwe Omgevingswet al geldt. Jesse vertelt: “Hierdoor bouwen wij alvast ervaring op met de nieuwe procedures. We willen op 1 januari 2024 de eerste zijn die een aanvraag indient.”

Over dit project

Locatie:

Gendt

Opdracht:

transformatie van een rommelige plek naar (betaalbare) appartementen

Omvang:

12 appartementen waarvan 3 in de vrije sector, 4 benedenwoningen en 4 bovenwoningen op een perceel van 2.275 m2

Rol Mecus:

projectontwikkelaar

Bijzonderheden:

omgevingsvergunning en wijziging bestemming volgens nieuwe Omgevingswet

Partners:

DFG Beheer B.V.

Medio 2021

Eigenaren vragen Mecus om advies over herontwikkeling

Begin 2022

Mecus en DFG besluiten de locatie gezamenlijk te ontwikkelen

Medio 2023

Mecus en gemeente starten pilot: RO-procedure volgens Omgevingswet

1 januari 2024

Indienen aanvraag buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

Najaar 2024

Sloop en start bouw

Parkeernorm

Een veel voorkomend discussiepunt bij binnenstedelijke ontwikkelingen is het benodigde aantal parkeerplaatsen, vooral bij betaalbare woningen. Na het onderzoeken van alle mogelijkheden, vond Mecus hier een oplossing voor. Jesse: “In samenspraak met de gemeente en onze architect, zijn we tot een half verdiepte parkeerkelder gekomen. We verhogen zo de ruimtelijke kwaliteit en lossen tegelijkertijd het parkeerprobleem op.” Voor alle zekerheid heeft Mecus een uitgebreid parkeeronderzoek uit laten voeren. Daaruit is gebleken dat er straks ruim voldoende parkeergelegenheid is binnen en rondom het plan.

Eerst de BOPA, dan slopen

De nieuwe term voor de procedure die we hebben doorlopen is de BOPA: buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Hierin worden de omgevingsvergunning en het afwijken van het bestemmingsplan geregeld. Jesse: “Als dat eenmaal zover is, kunnen de sloopwerkzaamheden beginnen.”

We willen op 1 januari 2024 de eerste zijn die een aanvraag indient

,,

Transformatie Dorpstraat Gendt

Gendt

project bekijken

Opleidingscentrum brandweer

Flevoland

project bekijken

Wonen in het Wapen

Bemmel

project bekijken

Transformatie supermarkten Weert e.o.

Weert e.o.

project bekijken

Bavo Kerk

Angeren

project bekijken

Meer projecten bekijken? Kijk rond in het overzicht

naar het overzicht