Veldzicht Zetten: duurzame wijk

Ontwikkeling met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, sociale huur en doelgroepen senioren en jongeren

Woonstichting Valburg hield zich geruime tijd bezig met de invulling van het plan Veldzicht Zetten. Ze voerden gesprekken met CPO-verenigingen en de gemeente Overbetuwe. Uiteindelijk bleek dat de woonstichting onvoldoende capaciteit had om dit zelf te realiseren. Daarom vroegen zij Mecus om het project over te nemen en te ontwikkelen.

Historie plangebied

Het plangebied onderging in de periode van circa 1875 tot 1950 een transformatie. Wat ooit begon als een boomgaard met een akkerzone eromheen, groeide uit tot een gebied met steeds meer bebouwing en een bloeiende fruitteelt. Deze ontwikkeling zette zich voort in de periode van circa 1950 tot 1990, waarbij er een verdere uitbreiding van bebouwing plaatsvond en de fruitteelt langzaam afnam. Tegelijkertijd werden de landschappelijke structuren in de omgeving versterkt, wat het gebied een bijzondere historische waarde geeft.

De handen ineen

Jaren later ontstond het plan om nieuwbouw te ontwikkelen op deze grond. Hiervoor werd Mecus ingeschakeld. Om dit project te realiseren ging Mecus de samenwerking aan met Dijkhof Bouw B.V. Gezamenlijk richtten zij DijMe Ontwikkeling B.V. op. Woonstichting Valburg koos voor deze samenwerking op basis van goede ervaringen vanuit het verleden. En omdat beide partijen lokaal betrokken zijn en ervaring hebben met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Naast duurzaamheid was dat namelijk één van de speerpunten binnen dit project. Projectontwikkelaar Sander Maartense legt uit: “CPO-projecten heeft meerdere voordelen. Het is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor bijzondere doelgroepen, of specifieke duurzame doelstellingen. Toekomstige bewoners kunnen namelijk zelf meebeslissen over het ontwerp, de vormgeving, plek, en afwerking van de woningen. De gemeente wil ook graag ruimte geven voor initiatieven voor bijzondere doelgroepen en woonvormen”.

Over dit project

Locatie:

Veldstraat in Zetten

Opdracht:

Ontwikkeling van een duurzame woonwijk met CPO, sociale huur en woningen voor senioren en jongeren

Omvang:

49 woningen

Rol Mecus:

Projectontwikkelaar / gebiedsontwikkelaar

Partners:

DijMe Ontwikkeling B.V. (Mecus Planontwikkeling B.V., Dijkhof Bouw B.V.), De Biotoop en De Groene Morgen.

2018

Initiatief vanuit Woonstichting Valburg

2019

Prioritaire status vanuit gemeente Overbetuwe

2023

Bestemmingsplanprocedure

Eind 2024

Start bouw

2025

Oplevering

CPO

Het thema CPO maakte het project bijzonder. De gemeente Overbetuwe had hier nog maar weinig ervaring mee. Sander vertelt: “De CPO-partijen zijn vanaf het begin bij het proces betrokken, tot aan de bestemmingsplanprocedure. Ze maken deel uit van een groter geheel met andere partijen en hebben een bepaald stuk grond toegewezen gekregen om hun plannen op te realiseren. Dit vereiste goed overleg tussen alle betrokken partijen.”

Participatie

De nieuwe wetgeving op het gebied van participatie maakte ook onderdeel uit van dit project, dit is de voorloper van de nieuwe Omgevingswet. Sander legt uit: “Vanaf het initiatief van het project betrekken we omwonenden bij de plannen. In de Initiatieffase, Voorlopige Ontwerpfase en Definitief Ontwerpfase zijn de plannen aan omwonenden gepresenteerd. Ook is er tussentijds overleg geweest met omwonenden.

Opmerkingen zijn waar mogelijk in de schets- en ontwerpfases verwerkt op basis van deze feedback. Alle participatieactiviteiten zijn zorgvuldig gedocumenteerd en vormen onderdeel van de officiële stukken van het project.”

De CPO-partijen waren vanaf het begin bij het proces betrokken, tot aan de bestemmingsplanprocedure

,,

Transformatie Dorpstraat Gendt

Gendt

project bekijken

Opleidingscentrum brandweer

Flevoland

project bekijken

Wonen in het Wapen

Bemmel

project bekijken

Transformatie supermarkten Weert e.o.

Weert e.o.

project bekijken

Bavo Kerk

Angeren

project bekijken

Meer projecten bekijken? Kijk rond in het overzicht

naar het overzicht