Wat doen we?

Wij zetten onze kennis in voor externe opdrachtgevers: dat kan gaan om projectmanagement voor het volledige -of delen van het- ontwikkelingstraject. Denk aan het verzorgen van bestemmingsplanwijziging, opstalontwikkeling of technische begeleiding en ondersteuning tijdens de uitvoering. Maar denk ook aan haalbaarheidsstudies, aanbestedingen/selecties, marketing en verkoop. Door onze brede ervaring zijn wij in alle fases inzetbaar.

Daarnaast ontwikkelen we ook vastgoedprojecten voor eigen rekening en risico van concept tot realisatie. De omvang van de plannen varieert grofweg van 5 tot 50 woningen in alle segmenten van de markt. Ook sociale en middeldure huur nemen we graag mee in onze plannen: iedereen heeft recht op een passende woning.

Van planconcept naar realisatie

Vanuit de locatie en haar omgeving halen we inspiratie voor een planconcept, programma en doelgroep. We vinden het belangrijk dat deze begingedachte door het hele planproces heen herkenbaar blijft. Uit ons netwerk zoeken we de passende partijen om ons idee te vertalen in architectuur en uit te werken tot concrete plannen. Daarnaast helpen we ook graag opdrachtgevers met het ontwikkelen en realiseren van plannen als gedelegeerd ontwikkelaar of projectmanager. Dat kan gaan om het concrete ontwikkelproces, maar ook om deeltrajecten. Denk hierbij aan een haalbaarheidsstudie, bestemmingsplanwijziging of marketingconcept.

Ervaren en bij de tijd

Onze jarenlange ervaring combineren we graag met actuele thema’s zoals duurzaamheid, verantwoord energie- en materiaalgebruik en nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening.